Onorarii percepute de Cabinetul de avocat Larisa SomfaleanOnorariile Cabinetului de Avocat Larisa Somfalean sunt stabilite in functie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastra.

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

 • timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de dumneavoastra;
 • natura, noutatea si dificultatea cazului;
 • importanta intereselor in cauza;
 • imprejurarea ca acceptarea mandatului acordat de dumneavoastra impiedica acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de dumneavoastra fara investigatii suplimentare;
 • conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
 • situatia financiara a dumneavoastra, in calitate de client;
 • avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul dumneavoastra, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
 • constrangerile de timp in care suntem obligati de imprejurarile cauzei sa actionam pentru a asigura servicii legale performante.

La stabilirea onorariilor va puteti baza pe notorietatea, vechimea in munca, experienta, reputatia si specializarea avocatului titular al Cabinetului de Avocat Larisa Somfalean.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare - sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
 • onorarii fixe (forfetare) - constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara;
 • onorarii de succes - in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enuntate mai sus.

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS