STIRI JURIDICE - oferite de Cabinetul de Avocatura

Tardivitatea plângerii contravenționale. Acte depuse la poştă prin scrisoare simplă

Atunci când plângerea este depusă prin scrisoare simplă la oficiul poștal, data depunerii este data înregistrării plângerii la instanţă.

”Petentul a semnat şi primit un exemplar al procesului verbal de contravenţie la data întocmirii acestuia, respectiv 11.09.2014. În cuprinsul actului se menţionează, în mod expres, că împotriva procesului verbal contravenientul are dreptul să depună plângere la judecătorie în termen de 15 zile de la data primirii, menţiunea fiind conformă cu prevederile art. 31 al. (1) din O.G.2/2001.
Într-adevăr petentul are dreptate când afirmă că ultima zi pentru depunerea plângerii a fost 29.09.2014, întrucât data de 27.09.2014 a căzut într-o zi de sâmbătă. Însă cererea nu a fost înregistrată personal de către petent până la această dată la registratura instanţei, ci a fost trimisă prin poştă, prin scrisoare simplă, fiind înregistrată la Judecătorie abia la data de 1.10.2014.

Potrivit art.183 al.1 C.proc.civ. sunt considerate ca fiind depuse în termen doar actele de procedură trimise prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depuse la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare. În aceste situaţii recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid ori de serviciul specializat de comunicare servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Aceste prevederi reprezintă o facilitate pentru persoanele care nu pot sau cărora le este dificil să ajungă la sediul instanţei în vederea depunerii actului şi sunt de strictă interpretare.

Cum petentul a înţeles să trimită cererea prin scrisoare simplă, nu poate beneficia de prevederile art.183 al.1 C.proc.civ., astfel că data depunerii cererii este data înregistrării plângerii la instanţă, respectiv 1.10.2014, dată ce se află în afara termenului de decădere prevăzut de art.31 al. (1) din O.G.2/2001. (Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 658A/26.06.2015, portal.just.ro)

Stire preluata de pe site-ul Legal land

Data adaugarii acestei stiri: 28/03/2016

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS