STIRI JURIDICE - oferite de Cabinetul de Avocatura

Fiscul primeşte de azi informații bancare despre contribuabili

De-acum, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va primi zilnic de la bănci o listă cu persoanele care îşi deschid sau închid un cont bancar, indiferent de calitatea acestora: persoane fizice sau juridice. De asemenea, băncile vor trebui să raporteze Fiscului datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise, precum şi o listă a celor care închiriază casete de valori. De altfel, noile măsuri ar fi trebuit să se aplice de la începutul anului, dar cum sistemele informatice ale băncilor nu au fost adaptate corespunzător în timp util, termenul a fost amânat.

Noul Cod de procedură fiscală, în vigoare de la 1 ianuarie, a introdus reglementări mai stricte în legătura cu comunicarea dintre instituţiile de credit şi ANAF.

Mai precis, potrivit actului normativ, băncile trebuie să transmită, zilnic, lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea.

În plus, potrivit aceluiaşi document, ANAF va primi, în fiecare zi lucrătoare, o listă a persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, instituţiile de credit sunt obligate ca, la solicitarea Fiscului, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Pentru ca toate aceste prevederi, menţionate anterior, să fie aplicabile, a fost nevoie de publicarea unui act normativ care să aprobe procedura de aplicare a acestora.

Astfel, potrivit Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3770/2015, act normativ intrat în vigoare în prima zi a anului, prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

Totuşi, în primele trei luni ale anului, băncile au transmis doar raportări simplificate către ANAF, astfel încât instituţia a decis să amâne, până la 1 iulie, termenul de la care băncile vor fi obligate să raporteze zilnic informațiile despre conturile bancare deschise şi închise.

Potrivit Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.106/2016, publicat pe 31 martie în Monitorul Oficial, dar şi a informaţiilor publicate de ANAF, sistemele informatice ale băncilor nu au fost adaptate noilor reglementări în timp util, astfel încât acestora le-au mai fost alocate trei luni pentru a se pune la punct. Practic, până ieri, băncile au putut transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi în formatul și modalitățile existente până acum.

" (...) comunitatea bancară ne-a semnalat faptul că implementarea dispoziţiilor ordinului mai sus menţionat (Ordinul ANAF nr. 3770/2015, n. red.) ridică unele impedimente semnificative, unele încă nerezolvate, în principal legate de adaptarea sistemelor informatice la noile cerinţe într-un timp scurt şi persistenţa unor neclarităţi punctuale de ordin tehnic la care încă se lucrează în prezent cu specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Tehnologia Informaţiilor", precizau reprezentanţii ANAF într-un comunicat la finalul lunii martie.

Băncile vor informa zilnic Fiscul despre conturile deschise şi închise de persoane fizice, dar şi de companii. Care e procedura?

Potrivit actului normativ publicat la finalul lui 2015, instituţiile de credit vor fi obligate să transmită zilnic lista cetăţenilor şi companiilor care au deschis sau închis un cont, precum şi cea a celor care închiriază casete de valori. Printre informaţiile furnizate către Fisc se vor regăsi inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Transmiterea informaţiilor se va face zilnic, prin depunerea unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, instituţiile de credit trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice.

În plus, potrivit documentului intrat în vigoare la începutul anului, completat de Ordinul ANAF 1.106/2016, băncile vor comunica Fiscului, la prima transmitere, inclusiv lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data raportării;
pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3 (declaraţia în format PDF cu fişier xml ataşat, aşa cum am explicat anterior).
De asemenea, instituţiile de credit vor transmite lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.

Băncile au maximum zece zile la dispoziţie pentru a transmite Fiscului rulajele şi/sau soldurile conturilor, atunci când acestea le sunt sunt solicitate

Atunci când organul fiscal solicită, băncile au obligaţia, potrivit actualului Cod de Procedură fiscală, să furnizeze informaţii despre conturile bancare ale contribuabililor.

Mai precis, instituţiile de credit trebuie să comunice Fiscului toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

În acest sens, ANAF pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente. Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, transmiterea rulajelor şi/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii, iar informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, ataşat la formularul PDF.

Termenul de transmitere a rulajelor și/sau soldurilor conturilor este de:

cel mult cinci zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la trei ani;
cel mult zece zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de trei ani.
Ce date primea până acum Fiscul de la bănci?

Până la finalul anului 2015, în baza reglementărilor vechiului Cod de procedură fiscală, băncile erau de asemenea obligate să transmită către ANAF mai multe date despre conturile deţinute de clienţii lor.

Totuşi, instituţiile de credit nu erau obligate să furnizeze zilnic sau periodic informaţii detaliate, aşa cum se va întâmpla pe viitor.

Mai exact, până la intrarea în vigoare a noilor dispoziţii, băncile erau obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora.

Comunicarea se realiza bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise in perioada anterioară acesteia.

Totodată, instituţiile de credit erau obligate să furnizeze anumite date Fiscului, însă doar la cererea acestuia, prevedere ce se păstrează de altfel şi în cuprinsul Codului de procedură fiscală aplicabil în 2016.

Astfel, la solicitarea organelor fiscale ale ANAF, băncile trebuie să comunice următoarele informaţii:

toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea;
datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură;
daca debitorul are sau nu închiriate casete de valori.
Solicitarea se face pentru fiecare titular in parte.

Monitorizarea conturilor bancare, propusă de MFP încă din 2014

Măsurile incluse în actul normativ amintit la începutul articolului au fost luate în discuţie de către autorităţi încă din anul 2014. Ministerul Finanţelor a încercat atunci să introducă o măsură asemănătoare, însă fără succes.

Mai exact, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedura fiscală, lansat în dezbatere publică în decembrie 2014, ANAF urma să primească lunar informaţii despre conturile bancare ale contribuabililor.

Astfel, băncile urmau să fie obligate să comunice lunar organelor fiscale ale ANAF toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea.

"Măsura prezintă avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a unei baze de date care sa fie valorificată atât în scopul identificării evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cât şi în scopul eficientizării activităţii de executare silită (prin poprire)", se menţiona în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Vă reamintim că, în octombrie 2014, ministrul Finanţelor de la acea dată, Ioana-Maria Petrescu, a semnat la Berlin împreună cu alţi miniştri ai finanţelor Declaraţia de conformare cu prevederile Acordului multilateral pentru schimbul automat de informaţii financiare.

Acordul va permite României să facă schimb de informaţii la nivelul standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care prevede schimbul automat de informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

Practic, în baza documentului semnat de ministrul Finanţelor, ANAF va putea să verifice conturile bancare din străinatate ale contribuabililor rezidenţi în România. Astfel, Fiscul va putea să solicite ţărilor semnatare ale Acordului:

date pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscală),
date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcţional),
date despre numele şi numărul de identificare (daca există) al instituţiei financiare care face raportarea,
despre soldul sau valoarea contului,
în cazul unui cont de custode date referitoare la:
suma brută a dobanzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente in cont,
suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpararea activelor financiare.

Stire preluata de pe site-ul Avocatnet

Data adaugarii acestei stiri: 01/07/2016

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS