STIRI JURIDICE - oferite de Cabinetul de Avocatura

Din iunie, o nouă categorie de firme va beneficia de facilităţi fiscale

O nouă categorie de firme va putea beneficia, începând din luna iunie, de facilităţi fiscale, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Mai exact, este vorba de firmele care înfiinţează incubatoare de afaceri pentru a ajuta IMM-urile să se dezvolte.
Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 23 mai şi va intra în vigoare după 30 de zile de la publicare, adică la data de 22 iunie.

În actul normativ este stabilit că fondatorii incubatoarelor de afaceri vor avea dreptul la o serie de facilităţi fiscale, ce vor fi acordate în baza unor scheme de ajutor de stat. Mai exact, este vorba de:

scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale;
scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din incubatorul de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale;
scutiri de la plata oricăror taxe datorate pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile aferente incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţilor locale.
Pe deasupra, fondatorii incubatoarelor vor putea să beneficieze şi de alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile publice centrale sau locale.

Fondatori vor putea să fie atât persoanele juridice de drept privat, cât şi autorităţile publice locale, instituţiile/consorţiile de instituţii de învăţământ superior, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare şi camerele de comerţ care înfiinţează incubatoare de afaceri.

Titlul de incubator de afaceri va fi acordat prin ordin şi va avea o valabilitate de zece ani. La cerere, perioada de valabilitate va putea fi prelungită tot cu câte zece ani, atât timp cât incubatorul îndeplineşte în continuare condiţiile impuse de lege.

Aşa cum se arată în Legea nr. 102/2016, tipurile de incubatoare ce vor putea fi înfiinţate sunt:

incubator de afaceri cu portofoliu mixt (vizează IMM-urile cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare);
incubator de afaceri tehnologic (vizează IMM-urile cu potenţial de creştere tehnologic);
incubator academic de afaceri (vizează IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea/folosirea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universităţi sau institut de cercetare sau dezvoltă iniţiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reţinerea tinerilor în comunitate şi comercializarea tehnologiilor elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate);
agroincubator de afaceri (vizează IMM-urile sau societăţile agricole);
incubator de afaceri social (foloseşte spiritul antreprenorial şi inovaţia pentru a crea impact social);
incubator specific unui sector (oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu);
incubator virtual (oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri);
incubator pentru activităţi nonagricole în mediul rural.
Ce scop vor avea incubatoarele de afaceri şi ce servicii vor oferi

Incubatoarele de afaceri vor fi, conform dispoziţiilor Legii nr. 102/2016, structuri pentru sprijinirea afacerilor, care vor urmări crearea unui mediu favorabil şi sustenabil pentru IMM-urile nou-înfiinţate. În acest fel, întreprinderilor le va fi stimulat potenţialul de dezvoltare şi viabilitate, "ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţi comune şi a suportului managerial necesar".

Concret, prin reglementarea regimului juridic al incubatoarelor, autorităţile vor, în principal, să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, diversificarea economiilor şi crearea unui mediu antreprenorial în comunităţile locale.

"Prezenta lege reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi fiscale din partea autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale", scrie în documentul amintit.

În ceea ce priveşte oferta de servicii, incubatoarele de afaceri vor pune la dispoziţie:

servicii pentru potenţialii beneficiari în perioada de preincubare, prentru maximum şase luni;
servicii de incubare pentru un ciclu de incubare de maximum trei ani;
servicii de accelerator de afaceri pentru maximum doi ani.
Serviciile de preincubare vor fi oferite înainte de ciclul efectiv de incubare şi vor include sesiuni de informare, seminarii, formare profesională şi antreprenorială şi consultanţă juridică. Iar serviciile de accelerator de afaceri vor consta în granturi şi alocaţii financiare rambursabile, pentru reducerea timpului necesar lansării de produse sau servicii.

Rezidenţii (IMM-urile care desfăşoară activităţi economice în interiorul incubatoarelor), în funcţie de cerinţe, vor putea să se bucure de:

consilierea managerială şi cooperarea constantă a companiilor rezidente;
acces la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale şi viitoare ale pieţei;
servicii profesionale financiare, juridice şi de contabilitate;
cumpărare colectivă de servicii şi produse;
acces la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;
acces la surse de finanţare, investiţii şi capital de lucru;
contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
transferul şi comercializarea de tehnologie, precum şi contacte cu universităţi şi institute de cercetare şi dezvoltare;
servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;
servicii privind managementul general al spaţiului incubatorului de afaceri;
alte servicii necesare.


Atenţie! Legea nr. 102/2016 va intra în vigoare în 30 de zile de la publicare, adică la data de 22 iunie.

Stire preluata de pe site-ul avocatnet.ro

Data adaugarii acestei stiri: 25/05/2016

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS