Congresul Avocatilor. Noua conducere a UNBR

Astazi s-au incheiat lucrarile Congresului Avocatilor, desfasurat in perioada 29-30 iunie 2007 la Eforie-Nord.

Congresul a analizat activitatea si a dat descarcarea de gestiune organelor profesiei carora le-a incetat mandatul si a constatat ca aceasta a fost corespunzatoare directiilor de dezvoltare a profesiei adoptate de comunitatea profesionala. De asemenea, Congresul a ales noile organe de conducere a profesiei.

Noul presedinte al UNBR este maestrul Florea Gheorghe, din Baroul Bucuresti.

Congresul a reafirmat caracterul de interes public al profesiei precum si cerinta asigurarii securitatii juridice si judiciare in statul de drept, prin accesul la drept asigurat prin avocat.

La sfarsitul lucrarilor Congresului a fost dat publicitatii un comunicat de presa cu caracter de document programatic, in care se arata:

\"Congresul a confirmat si pe viitor directiile de dezvoltare in avocatura romana, precum realizarea efectiva a principiilor intaririi securitatii juridice si judiciare a cetatenilor si sporirea increderii in justitia care respecta efectiv principiul esential al dreptului la aparare prin avocat, in acord cu exigentele europene Noile organele de conducere alese au obligatia sa promoveze politici profesionale de natura sa permita pozitionarea reala a profesiei in societate si sa transmita publicului un mesaj de incredere si de intelegere a rolului real al avocatului in respectarea legii si sporirea increderii in justitie.

Congresul a reafirmat dreptul Corpului profesional de a asigura calitatea selectiilor pentru primirea in profesie pe criteriul competentei profesionale reale.

Asa cum nu oricine poate fi magistrat, tot asa nu oricine poate fi avocat.

Congresul a decis restructurarea sistemului de verificare a cunostintelor juridice la accesul in profesie si a stabilit ca primirea in profesia de avocat sa se faca astfel incat sa se elimine riscul diminuarii calitatii serviciilor profesionale ale avocatilor in detrimentul clientilor.

Congresul a hotarat reevaluarea mecanismelor prin care barourile, in conlucrare cu facultati de drept agreate de comunitatea profesionala, pot asigura pregatirea specializata a viitorilor licentiati in drept care vor opta pentru profesia de avocat.

Accesul in profesia de avocat va trebui sa se realizeze dupa aceleasi criterii, specifice profesiilor juridice. Pregatirea profesionala continua a avocatilor trebuie adaptata noului cadru european pentru a se permite recunoasterea efectiva a profesiei in spatiul european.

Regulile deontologice ale profesiei care reglementeaza onestitatea, competenta, integritatea si responsabilitatea avocatilor se impun a fi mentinute si dezvoltate intrucat nu contravin concurentei daca isi propun prevenirea conflictelor de interese si a reclamei neoneste.

Independenta avocatului trebuie garantata la acelasi nivel cu cea a judecatorului, intrucat independenta si conflictul de interese reprezinta fundamentul protectiei intereselor clientului.

Congresul a hotarat ca orice ingerinta in raporturile dintre avocat si client incalca regulile fundamentale ale secretului profesional, iar avocatii resping orice tentativa de a le fi controlata corespondenta ori de a fi incalcata de catre autoritati confidentialitatea informatiilor cu caracter profesional in raporturile dintre avocati si clienti.

Consecventi apararii principiilor statului de drept si a drepturilor omului exprimate si insusite prin semnarea de catre UNBR a \"Declaratiei Principiilor Fundamentale ale Profesiei de Avocat\" adoptata in noiembrie 2005 la Paris, Congresul avocatilor reafirma ca aceste principii nu pot fi in nici un mod limitate indiferent de imprejurarile care ar reclama, ori ar justifica aceasta limitare.\"

Data adaugarii: 03.07.2007

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS