STIRI JURIDICE - oferite de Cabinetul de Avocatura

Anularea obligației de plată a contribuției la sănătate pentru persoanele fără venituri

Codul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 obligă persoanele fizice rezidente în România, fără venituri, ce nu sunt scutite la plata asigurării de sănătate și nici nu sunt coasigurate, la plata contribuției la sănătate, calculată prin aplicarea procentului de 5,5% la salariul minim pe economie.

Secretarul de stat Gabriel Biriș aprecia în luna ianuarie 2016 la 3 milioane de persoane numărul celor ce urmau să achite această contribuție, denumindu-i simbolic ca ”fantome”, deoarece nu sunt identificate fiscal.

Măsura a fost apreciată de specialiștii în fiscalitate ca fiind una ineficientă, costul colectării contribuției fiind ridicat, uneori poate mai mare decât taxele încasate. Alte opinii au considerat neconstituțională obligația unei persoane de a plăti o taxă, când aceasta nu are venituri, iar alte opinii au sugerat executivului să aplice metoda din anul anterior, respectiv persoana fizică fără venituri obligată la plata contribuției de sănătate să plătească această sumă doar dacă apelează la serviciile de sănătate publice. Guvernul s-a conformat acestei ultime ipoteze.


Recentul proiect de modificare a Codului fiscal ne aduce trei elemente de noutate:

1) Persoanele fizice ce nu realizează venituri ce nu sunt scutite la plata contribuției de sănătate și nici nu sunt coasigurate, în anul 2016 datorează contribuția de sănătate la nivelul salariului minim, însă plata se poate face opțional, astfel:

- lunar, până pe data de 25 a fiecărei luni, aplicându-se procentul de 5,5% asupra salariului minim pe economie; acest lucru înseamnă o contribuție de 58 lei pentru lunile ianuarie – aprilie 2016 (salariul minim de 1.050 lei x 5,5%), respectiv o contribuție de 69 lei pentru lunile mai – decembrie 2016 (salariul minim de 1.250 lei x 5,5%). Noutatea constă în faptul că plata se face lunar în aceeași lună, până pe data de 25 și nu trimestrial, până în data de 25 a ultimei luni din trimestru, cum prevede forma actuală a Codului fiscal.

- plata contribuției se face doar în cazul în care persoana fizică fără venituri folosește serviciile medicale publice. Mai pe înțelesul tuturor, este cazul când această persoană fizică apelează la spitalizare sau la analize în spitale publice, fără ca aceste servicii să fie gratuite, respectiv nu sunt urgențe medicale. În acest caz, persoana fizică achită contribuția la sănătate în cotă de 5,5% aferentă unei baze de calcul egală cu 7 x salariul minim pe economie. Salariul minim pe economie este cel în vigoare în momentul accesării serviciilor de sănătate, iar persoana fizică are în continuare obligația depunerii unei declarații de contribuție la sănătate. Desigur, această din urmă situație este echivalentă cu scutirea la plată a contribuției de sănătate pentru persoanele ce nu apelează la sistemul de sănătate public. Probabil, aceasta este cea mai des întâlnită situație din viața de zi cu zi.

2) Scutirea la plata contribuției de sănătate a persoanelor ce realizează numai venituri din investiții sau din „alte surse”, când valoarea venitului este mai mică decât salariul minim pe economie, iar persoana fizică nu mai are alte surse de venit. Unul dintre scandalurile anului 2015 a fost decizia solicitării la plată a contribuției de sănătate pentru veniturile din dobânzi încasate de elevii minori la alocațiile școlare domicialte în bănci. Nemulțumirea publică a fost faptul că această contribuție de sănătate a fost recalculată la nivelul salariului minim pe economie, în sumă mult mai mare decât nivelul total al alocațiilor. În aceeași situație s-au regăsit și persoanele ce au realizat venituri din procesarea deșeurilor de fier vechi, cele ce au încasar dividende în urma cuponiadelor de la începutul anilor 90, când veniturile încasate erau în sumă de câțiva lei, iar contribuția la sănătate depășea nivelul venitului realizat prin recalculare la o bază egală cu salariul minim pe economie.

Noul proiect de modificare a Codului fiscal vine să corecteze și această situație, în sensul acordării scutirii totale a plății contribuției de sănătate pentru veniturile din investiții sau din ,,alte surse,, când aceste venituri sunt singurele realizate de persoana fizică, iar nivelul venitului este mai mic decât salariul minim pe economie.

În înțelesul Codului fiscal, veniturile din investiții cuprind în principal, veniturile din dividende, veniturile din dobânzi, veniturile din cedarea acțiunilor și părților sociale deținute la societăți, venituri din cedarea unor titluri financiare. Veniturile din alte surse cuprind o categorie mai largă de venituri ocazionale. În anul 2016, se remarcă în categoria veniturilor din ,,alte surse,, veniturile realizate de persoanele fizice din contracte civile sau din convenții civile, așa cum sunt împământenite în limbajul cotidian.

3) Cineva trebuie să plătească suplimentar contribuția la sănătate; Legiuitorul reformulează condițiile prin care persoanele fizice ce încasează drepturi de autor sunt scutite la plata contribuției de sănătate în anul 2016. Mai exact, se reduc situațiile când aceste persoane sunt scutite la plata contribuției la sănătate. În urma intrării în vigoare a modificării Codului fiscal, mai multe categorii de contribuabili scutiți în prezent datorează contribuția de sănătate. Sunt scutite în continuare de plata contribuției la sănătate persoanele ce realizează venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din asocieri cu alte persoane juridice, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Vor plăti contribuție la sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, acele penrsoane ce realizează venituri din activități independente sau profesii libere, respectiv venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Observăm așadar că persoanele fizice din categoria PFA ce realizează în același timp și venituri din drepturi de proprietate intelectuală vor achita suplimentar în anul 2016 contribuția la sănătate pentru aceste drepturi de proprietate intelectuală, chiar dacă achită contribuția de sănătate pentru veniturile din activități independente. Probabil nu regăsim foarte multe persoane în această situație, însă devine foarte neplăcută tendința de supraimpozitare a PFA, accentuată în acest an și prin asigurări sociale suplimentare.

Stire preluata de pe site-ul republica.ro

Data adaugarii acestei stiri: 05/05/2016

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS